اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
آخرین اخبار : 

آزمونهای طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم دهاقان

طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم دهاقان

آزمونهای طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم۱۵دی ماه در سراسرکشور برگزار می شود
تعداد ۵۵ نفر در مرحله سوم دوازدهمین دوره و تعداد ۱۰ نفر نیز در مرحله چهارم یازدهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
یادآور می‌شود، آزمون‌ ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم هر سال طی چهار مرحله توسط سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می‌شود.

جدول اطلاعات آزمونهای طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم

درجۀتخصصی

میزان محفوظات

مراحل آزمون

تعدادسؤالات

مدتآزمون

جزئیات سؤالات

حد نصاب قبولی

شرط راه‌یابی به مرحله بعد

۵

۱۰ جزء پیوسته

اول

(ترجمه، مفاهیم و حفظ)

۵۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۵۰ دقیقه

از هر جزء، ۵ سؤال

(۱ سوال حفظ و ۴ سوال ترجمه و مفاهیم)

کسب حداقل (۷۰%) امتیاز؛ معادلِ (۳۵)

کسب حدنصاب قبولی

دوم

(شفاهی حفظ)

۵ سوال شفاهی

—–

۵ سوال حفظ

(هر سوال ۸ سطر از قرآنهای رایج ۱۵ سطری)

حسن حفظ (۸۰) امتیاز

—————-

تجوید (۳۰)

صوت و لحن (۱۰)

وقف و ابتدا (۲۰)

۴

۲۰ جزء پیوسته

اول

(ترجمه، مفاهیم وحفظ)

۱۰۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۱۰۰ دقیقه

از هر جزء، ۵ سوال

(۱ سوال حفظ و ۴ سوال ترجمه و مفاهیم )

حداقل (۷۰%) امتیاز؛ معادلِ (۷۰)

کسب حدنصاب قبولی

دوم

(شفاهی حفظ)

۷ سوال شفاهی

—–

۷ سوال حفظ

(هر سوال ۸ سطر از قرآنهای رایج ۱۵ سطری)

حسن حفظ (۸۰) امتیاز

—————–

تجوید (۳۰)

صوت و لحن (۱۰)

وقف و ابتدا (۲۰)

۳

۳۰ جزء

(حافظ کل)

اول

(ترجمه، مفاهیم و حفظ)

۱۵۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۱۵۰ دقیقه

از هرجزء ۵ سوال

(۱ سوال حفظ و۴ سوال ترجمه و مفاهیم )

حداقل (۷۰%) امتیاز معادل (۱۰۵) امتیاز

کسب حداقل (۱۳۰) امتیاز

(برای راه‌یابی به مرحلۀ سوم)

دوم

(شفاهی حفظ)

۱۰ سوال شفاهی

—–

۱۰سوال حفظ

(هر سوال ۸ سطر از قرآنهای رایج ۱۵ سطری)

حسن حفظ (۸۰)امتیاز

حسن حفظ (۹۰) امتیاز

تجوید (۳۰)

تجوید (۴۰)

صوت و لحن (۱۰)

صوت و لحن (۱۵)

وقف و ابتدا (۲۰)

وقف و ابتدا (۲۵)

۲

۳۰ جزء

(حافظ ممتاز)

اول

(ترجمه، مفاهیم و حفظ)

۱۵۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۱۵۰ دقیقه

از هرجزء ۵ سوال

(۱ سوال حفظ و۴ سوال ترجمه و مفاهیم )

کسب امتیاز (۱۳۰)

کسب حداقل (۱۴۰) امتیاز

(برای راهیابی به مرحلۀ چهارم)

دوم

(شفاهی حفظ)

۱۰ سوال شفاهی

—–

۱۰سوال حفظ

(هر سوال ۸ سطر از قرآنهای رایج ۱۵ سطری)

حسن حفظ (۹۰)امتیاز

حسن حفظ (۹۰) امتیاز

تجوید (۴۰)

تجوید (۴۰)

صوت و لحن (۱۵)

صوت و لحن (۱۵)

وقف و ابتدا (۲۵)

وقف و ابتدا (۲۵)

سوم

(ترجمه و مفردات)

۱۸۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۱۸۰ دقیقه

از هر جزء ۶ سوال

(۴ سوال ترجمه و ۲ سوال مفردات)

کسب (۱۴۰) امتیاز

کسب حداقل (۱۵۰) امتیاز

۱

۳۰ جزء

(استاد حفظ با سابقۀ ۱۰ سال تدریس و تربیت حافظان قرآن)

اول

(ترجمه، مفاهیم و حفظ)

۱۵۰ دقیقه

از هرجزء ۵ سوال

(۱ سوال حفظ و۴ سوال ترجمه و مفاهیم )

کسب امتیاز (۱۳۰)

دوم

(شفاهی حفظ)

۱۰ سوال شفاهی

—–

۱۰سوال حفظ

(هر سوال ۸ سطر از قرآنهای رایج ۱۵ سطری)

حسن حفظ (۹۰)امتیاز

تجوید (۴۰)

صوت و لحن (۱۵)

وقف و ابتدا (۲۵)

سوم

(ترجمه و مفردات)

۱۸۰ سوال

چهار گزینه‌ای کتبی

۱۸۰ دقیقه

از هر جزء ۶ سوال

(۴ سوال ترجمه و ۲ سوال مفردات)

کسب (۱۵۰) امتیاز

چهارم

(تفسیر و علوم قرآنی)

۵۰ سؤال تستی و ۲۵ سؤال تشریحی

۱۲۰ دقیقه

۶۰ سؤال از تفسیر و ۱۵ سؤال از علوم قرآنی

کسب (۷۵) امتیاز از ۱۰۰

تذکرات:

۱ ـ حفاظ دارندۀ مدرک کارشناسی‌ارشد الهیات (گرایش علوم قرآن و حدیث) یا سطح (۳) حوزه (رشته علوم قرآن و حدیث)، ازآزمون مرحلۀ اول معاف هستند.

۲ـ نفرات اول تا سوم مسابقات حفظ کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه و بین‌المللی ایران، عربستان، تونس، مصر و امارات (درآخرین دورۀ برگزاری)، جهت دریافت مدارک درجات (۱) و (۲)و نفرات اول تا سوم مسابقات مذکور در هر سال جهت دریافت مدارک درجات (۳)، (۴) و (۵) و حفاظ قبول‌شده درآزمونهای مربوط به اعطای مدرک کارشناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، ازآزمون مرحلۀ دوم معاف هستند.

۳ـ ترجمۀ قرآن آقایان مکارم شیرازی یا آیتی (به دلخواه)، منبع آزمون ترجمه و یکی از کتابهای«مفردات الفاظ قرآن کریم» راغب اصفهانی یا «قاموس قرآن» قرشی منبع آزمون مفردات هستند.

۴ـ متقاضیان درجات (۳)، (۴) و (۵)، در صورت کسب حدنصاب قبولی «حسن حفظ»، درآزمون مرحله دوم، می‌توانند با کسب امتیازات (۲۵) در «تجوید»، (۹) در صوت و لحن و (۱۵) در وقف و ابتدا، تنها در یک مورد، از قانون تک‌ماده استفاده نمایند.

۵ـ آزمونهای مراحل اول، سوم و چهارم نمرۀ منفی دارند.

۶ـ حفاظ کل قرآن‌کریم که حد نصابهای لازم جهت راه‌یابی به مرحلۀ چهارم آزمون (تفسیر و علوم قرآنی) را کسب کرده باشند، تنها در صورت اثبات ده سال سابقۀ تدریس و تأیید سوابق از سوی شورای کارشناسی، اجازه خواهند یافت تا در این مرحله از آزمون شرکت نمایند.

۷ـ آن دسته از حفاظ کل قرآن‌کریم که با وجود کسب حد نصابهای لازم راه‌یابی به مرحله چهارم آزمون (تفسیر و علوم قرآنی)، از ۷ سال سابقه تدریس برخورد دارند، تنها در صورت انجام سه سال تدریس پیوسته، مجاز هستند، بدون تجدید آزمون، به مرحلۀ چهارم آزمون راه‌ یابند.

۸ـ سوابق ده سالۀ تدریس حفاظ کل قرآن‌کریم، باید به صورت متعارف، پیوسته باشد. حفاظ مذکور در بند پیشین، چنانچه کمتر از ۷ سال سابقۀ تدریس داشته باشند، پس از تکمیل سوابق تدریس (۱۰ سال)، باید مجدداً در آزمون شفاهی حفظ (مرحلۀ دوم) شرکت نمایند و در صورت کسب حدنصابهای لازم استاد حفظ قرآن، می‌توانند در آزمون کتبی مرحلۀ چهارم (تفسیر و علوم قرآنی) شرکت نمایند.

۹ـ از «ترجمه» و «مفردات» قرآن کریم، در آزمون مرحلۀ چهارم، پرسش نخواهد شد.

طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم دهاقان

طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم دهاقان

, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به پایگاه اطلاع رسانی دهاقان قرآن خوش آمدید
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک